• Noteikumi

  Reģistrēšanās laiki

  Ierašanās kempingā: sākot no plkst. 14:00; Kempinga atstāšana: līdz plkst. 12:00. Ir iespējams arī ierasties viesu namā un kempingā agrāk un aizbraukt vēlāk, par to varētu tikt iekasēta papildus smaksa. Lūdzam par to iepriekš vienoties ar administrāciju.

  Administrācijas darba laiks

  No 7:00 līdz 23:00 (no 1. jūnija līdz 31. augustam);
  No 9:00 līdz 21:00 (no 1. septembra līdz 31. maijam).
  Viesiem, kuriem atpūtas parkā nav rezervēta naktsmītne, kompleksa teritoriju ir jāatstāj līdz administrācijas darba laika beigām.*

  Visi atpūtas pakalpojumi ir pieejami tikai administrācijas darba laikā. Cenrādī norādītās cenas ir spēkā pakalpojumiem, ja tie tiek pirkti izmantošanai norādītā darba laika ietvaros. Pakalpojumu saņemšanu ārpus darba laika, lūdzam saskaņot iepriekš (ja pakalpojumi būs pieejami, tad šādu pakalpojumu cenas var atšķirties no cenrādī norādītās).

  * šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad klients iznomājis viesu namu slēgta pasākuma rīkošanai.

  Teritorijas slēgšana & auto kustības ierobežojumi

  Lai nodrošinātu klusumu nakšņotājiem, kā arī viesu drošību, kompleksa teritorija auto kustībai ārpus darba laika tiek slēgta. Iebraukšana kempinga teritorijā, izbraukšana no tās vai jebkāda auto kustība kempinga teritorijā pēc kompleksa darba laika beigām (plkst. 23:00 / 22:00) NAV ATĻAUTA.*

  * šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad klients iznomājis viesu namu slēgta pasākuma rīkošanai.

  Klusā stunda

  No plkst. 23:00 līdz 7:00 visā teritorijā ir klusā stunda, kad trokšņot (atskaņot mūziku, darbināt transporta līdzekļu motorus vai citādi trokšņot) nav atļauts*. Lūdzam cienīt un respektēt citu viesu vēlmi un tiesības uz mierīgu atpūtu un naktsmieru.

  * šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad klients iznomājis viesu namu slēgta pasākuma rīkošanai.

  Pakalpojumu rezervēšana

  Lai veiktu pakalpojumu rezervāciju, lūdzu, rakstiet uz e-pastu: [email protected] vai aizpildiet rezervācijas formu mājaslapā www.zviguli.lv un mēs ar Jums sazināsimies.

  Lai reģistrētos kempingā, viesiem ir jāuzrāda derīgs personu identificējošs dokuments

  Norēķinu kārtība

  Par pakalpojumiem viesi var norēķināties ar pārskaitījumu, kredītkarti vai skaidrā naudā (eiro).

  Naktsmītņu rezervēšanas noteikumi

  Lai veiktu garantēto rezervēšanu, viesim 5 diennakšu laikā kopš rezervācijas apstiprinājuma saņemšanas (bet vēlākais 24 stundas līdz ierašanās laikam), ir jāveic iepriekšēju rezervācijas iemaksa 50% apmērā no pakalpojuma pilnas cenas. Rezervācija ir garantēta ar brīdi, kad rezervācijas iemaksa ir saņemta.

  Uzmanību: Ja rezervācijas iemaksa netiek veikta (saņemta) noteiktajā termiņā, “Zvīguļiem” ir tiesības iznomāt attiecīgo naktsmītni (vai pakalpojumu) citam klientam. Ja rezervācija notiek vietnē Booking.com, spēkā ir šajā vietnē minētie noteikumi.

  Rezervācijas anulēšanas noteikumi

  Garantētās rezervēšanas gadījumos, ja viesis anulē rezervēšanu vai paredzētajā ierašanās dienā neierodas saņemt pakalpojumu, jau iemaksātā rezervācijas nauda atpakaļ atmaksāta netiek. Atsevišķu naktsmītņu, individuālas īstermiņa rezervācijas var būt iespējams pārcelt uz citu (vēlāku) datumu, par to vienojoties ar administrāciju ne mazāk kā 7 dienas (pēc Latvijas laika) pirms sākotnējā rezervācijā paredzētās ierašanās dienas, tādējādi nezaudējot rezervācijas iemaksu.

  Smēķēšana atpūtas parkā

  KAC “Zvīguļi” nav atļauts smēķēt iekštelpās. Ir atļauts smēķēt tikai norādītajās vietās.

  Uzmanību: Izsmēķus atļauts mest tikai speciāli tam paredzētās urnās, kas izvietotas pie ugunskura un piknika vietām. Par izsmēķu mešanu zemē vai smēķēšanu telpās var tikt piemērota soda nauda.

  Atkritumi

  Atkritumus drīkst mest tikai speciāli tam paredzētās atkritumu urnās. Par atkritumu mešanu zemē tiks aprēķināta soda nauda.

  Mājdzīvnieki

  Teritorijā atļauts ievest suņus un kaķus, kas nav agresīvi. Reģistrējoties, obligāti jāinformē administrāciju par līdzpaņemtiem mājdzīvniekiem un tos vienmēr jātur pavadā. Saimnieku pienākums ir savākt aiz sava mājdzīvnieka un to pieskatīt nepārtraukti. Kategoriski aizliegta mājdzīvnieku ievešana bērnu rotaļu laukuma teritorijā.

  Drošības noteikumi

  Nakstmītnē ir aizliegts ienest un glabāt ugunsnedrošus materiālus, lietot personiskos elektriskos sildītājus un lietot ierīces ar atklātu uguns liesmu (par sveču lietošanu lūdzam vienoties ar administrāciju). Maltīšu pagatavošanai ir paredzēta koplietošanas virtuve, grils un ugunskura vieta.

  Ugunskuru atļauts kurināt tikai speciāli tam paredzētā vietā.

  Aizliegts bojāt atpūtas parka inventāru un ēkas. No iekštelpām kategoriski aizliegts iznest mēbeles un citu inventāru, kā arī ienest tajās mēbeles no citām telpām.

  Klusā stunda: No plkst. 23:00 līdz 7:00 ir klusā stunda, kad trokšņot (atskaņot mūziku, darbināt transporta līdzekļus utt.) ir aizliegts (izņemot gadījumus, kad klients iznomājis visu KAC “Zvīguļi” pasākuma rīkošanai).

  Personīgās un klientu drošības un miera labad teritorijā ir aizliegts uzturēties stiprā apreibinošo vielu reibumā. Apkalpojošajam personālam ir tiesības attiekties apkalpot klientu, kas atrodas stiprā reibumā. Tādā gadījumā nauda par rezervētajiem un apmaksātajiem pakalpojumiem netiek atgriezta.

  Atpūtas kompleksa teritorijā aizliegts ievest un lietot ieročus, narkotikas un psihotropās vielas.

  Aicinām ievērot vispārīgās uzvedības un pieklājības normas, cienīt apkārtējos cilvēkus, dabu un vidi.

  Bojājumi

  Lai izvairītos no pārpratumiem, gadījumā, ja esat konstatējuši bojājumus, kas ir radušies Jūsu iznomātās telpās, lūdzam Jūs nekavējoties par to ziņot administrācijā. Ja bojājumi ir radušies viesa vainas dēļ, tiek ieturēta atbilstoša samaksa atkarībā no zaudējumu apmēra.

  Bērnu uzturēšanās

  Bērni vecumā līdz 18 gadiem var uzturēties atpūtas parkā vecāku vai pilnvarotas personas uzraudzībā. Bērni līdz 3 gadu vecumam var uzturēties vecāku naktsmītnēs bez maksas. Par bērnu, kas vecāki par 3 gadiem, uzturēšanos tiek ieturēta cenrādī paredzētā samaksa.

  Jautājumi, sūdzības, ierosinājumi, informācija

  Ar saviem jautājumiem, sūdzībām un ieteikumiem viesi ir laipni aicināti griezties atpūtas kompleksa uzņemšanā. Mēs labprāt Jums palīdzēsim ikviena neskaidra jautājuma risināšanā.